Politica de confidentialitate

Protecția datelor (GDPR)

Pentru noi este important să protejăm și să păstrăm confidențialitatea datelor personale ale dumneavoastră.

Această declarație are rolul de a vă informa cu privire la tipul de informații colectate și la modul în care acestea sunt utilizate.

Această declarație se aplică site-ului deținut de SC PREMIUM GUARD LTD CO SRL, și anume: https://www.stockromania.com.

Aşadar, în conformitate cu pachetul legislativ privind protecția datelor la nivelul Uniunii Europene, prevăzut în Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor data şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, un actelor normative acceptate Interne în Vederea implementarii Programului Regulamentului General din Uniunea Europeana, societatea SC PREMIUM GUARD LTD CO SRL cu sediul in Zalau, judetul Salaj, Strada Locotenent Colonel Pretorian, nr. 22A, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J31/193/2014, CUI 33136662.

1. Operator de date cu caracter personal

SC PREMIUM GUARD LTD CO SRL., societate română ce funcționează în conformitate cu legile în vigoare din Romania, are calitatea de Operator, stocand cu buna credință date cu caracter personal ale clienților respectând reglementările prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri legitime, conform Legii 677/2001 și articolului 5 din Regulamentul General UE privind protecția datelor.

2. Protectia datelor colectate

Colectarea și prelucrarea datelor personale se va face doar în scopurile specificate, explicite și în conformitate cu reglementările în vigoare. Datele nu vor fi procesate de către persoane terțe în alte scopuri decât cele menționate și explicate.

Datele personale colectate vor fi corecte si actualizate în situațiile care necesită acest lucru.

Procesarea datelor cu caracter personal se va face în siguranță, legitim și corect. Aceste date vor fi confidențiale și stocate luând măsuri de siguranță și securitate.

Distribuirea datelor personale catre persoane terte nu se va face decat in cazul in care acest lucru este necesar in scopul oferirii de servicii conform acordurilor.

3. Informatii colectate

Datele cu caracter personal se refera la orice informatie cu privire la o persoana fizica identificata sau identificabila. Acestea includ  informatii directe sau indirecte care se refera la persoana subiect. Datele cu caracter personal pe care Operatorul de date SC PREMIUM GUARD LTD CO SRL le prelucreaza sunt:

 • numele si datele de contact (colectam informatii precum: numele si prenumele, adresa de e-mail, adresa postala, numarul de telefon
 • colectam date de locatie
 • date privind serviciile achizitionate, precum: cantitate, valoare, data achizitiei
 • date despre dispozitivul utilizat pentru a accesa site-ul nostru si despre modul in care interactionati cu produsele noastre. Aceste date includ si sistemul de operare, IP, setari regionale si de limba
 • date despre caracteristicile pe care le utilizati si paginile web pe care le vizitati, sau produsele pe care le achizitionati de pe site-ul nostru
 • alte date
 • date despre dispozitivul si reteaua pe care le utilizati pentru a accesa produsele noastre. Acestea includ si date despre aplicatiile software instalate pe dispozitivul dvs., inclusiv cheile de produs.
 • informatii colectate din terte parti

4. Scopul prelucrarii datelor colectate

Aceste date sunt prelucrate de către societatea SC PREMIUM GUARD LTD CO SRL în urmatoarele scopuri:

 • În vederea achiziționării de către dumneavoatră a produselor pe care le oferim
 • În vederea informării clienților noștrii privind situația contului lor, inclusiv validarea, expedierea sau facturarea comenzilor, solutionarea anularilor de comenzi sau a altor situatii legate de o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate
 • Pentru contactarea dumneavoastra în vederea obținerii privind serviciile sau produsele oferite de SC PREMIUM GUARD LTD CO SRL prin apelare telefonică, email, SMS, website, canale social media
 • In scopuri statistice, conform articolului 6 alineat 1), litera f) si articolului 89 din Regulamentul General privind protectia datelor
 • Pentru raportarile din cadrul societatii in vederea realizarii de noi produse sau servicii de deservire a clientilor, conform articolului 6 alineat 1) litera f) din Regulamentul General privind protectia datelor, in interesul legitim al Operatorului de constituire a activitatii sale de deservire a clientilor intr-un mod cat mai eficient, oferind asadar un nivel ridicat al calitatii serviciilor sau produselor oferite
 • Cercetare de piață, urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului clientului/cumpărătorului
 • Trimiterea de newslettere sau alerte periodice, prin folosirea email-ului prin intermediul unor sisteme automate, doar în cazul în care persoanele vizate și-au exprimat acordul in conformitate cu reglementările în vigoare

În situația în care SC PREMIUM GUARD LTD CO SRL va decide în viitor sa prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal cu alte scopuri, în baza articolului 6, alin. 1, litera a) din Regulamentul General UE privind protecția datelor și în baza confirmării dumneavoastră, vi se va trimite o notificare de informare care va permite acceptul sau refuzul prelucrării datelor în noile scopuri menționate de Societate.

5. Durata păstrarii datelor cu caracter personal

SC PREMIUM GUARD LTD CO SRL va păstra informațiile atât cât este necesar pentru:

 • a îndeplini scopurile pentru care s-au prelucrat informațiile cu caracter personal
 • datele cu caracter personal vor fi stocate pe durata relației contractuale cu Operatorul de date, respectiv 10 ani după încetarea acsteia, conform Legii contabilității nr. 82/1991
 • in conformitate cu reglementările legale aflate în vigoare

6. Securitatea datelor cu caracter personal

SC PREMIUM GUARD LTD CO SRL ia toate măsurile tehnice și de securitate necesare pentru a păstra informațiile cu caracter personal obținute în siguranță. Prin acceptarea condițiilor menționate mai sus, vă dați acordul pentru păstrarea datelor descrise în punctele anterioare.

7. Drepturile persoanei vizate

In calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, prevazute de Regulamentul General privind protectia datelor:

 1. Dreptul de acces al persoanei vizate. Se refera la dreptul de a obtine o confirmare din partea Operatorului de date, confirmand sau infirmand prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si acces la aceste date si informatii despre cum sunt prelucrate datele.
 2. Dreptul la portabilitate a datelor. Aveti dreptul de a primi datele personale intr-un format standard, structurat, precum si dreptul de a transmite datele dumneavoastra unui alt Operator in cazul in care acestea sunt prelucrate in mod automat, conform art. 6 alineat 1) litera a), respectiv art. 6 alineat 1), litera b) din Regulamentul General UE privind protectia datelor.
 3. Dreptul la opozitie. Se refera la dreptul de a va opune, din motive legate de situatia in care va aflati, de prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc, atunci cand prelucrarea se realizeaza in temeiul art. 6 alineat 1), lit. e) si f), pentru realizarea unui interes legitim al operatorului sau o sarcina care deserveste un interes public.
 4. Dreptul la rectificare. Se refera la dreptul de a cere corectari sau completari a datelor cu caracter personal ce va apartin, care trebuie efectuate fara intarzieri de catre operatorul de date.
 5. Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”). Se refera la dreptul de a solicita eliminarea datelor cu caracter personal, fara nici un fel de intarziere nejustificata, in situatiile in care datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate.
 6. Dreptul la restrictionarea prelucrarii. Se refera la dreptul de a contesta exactitatea datelor, in situatiile in care acestea nu sunt corecte, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor, sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand doar restrictionarea lor.
 7. Dreptul de a nu face parte din procesul decizional individual automatizat.  Se refera la dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor, inclusiv crearea de profiluri. O astfel de prelucrare este autorizata de prevederile legale aplicabile sau prelucrarea datelor se realizeaza pe baza acceptarii explicite din partea dumneavoastra.
 8. Dreptul de a va retrage consimtamantul. Se refera la situatiile in care prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza dupa confirmarea dumneavoastra, aveti dreptul de a va retrage in orice moment aceasta confirmare, fara a afecta in nici un fel legalitatea prelucrarii inainte de retragerea acesteia.

Totodata, in calitate de persoana vizata, aveti dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si justitiei.

Toate drepturile mentionate mai sus pot fi exercitate printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa la sediul Operatorului SC PREMIUM GUARD LTD CO SRL cu sediul in Zalau, judetul Salaj, Strada Locotenent Colonel Pretorian, nr. 22A. Începând cu 25 mai 2018, pentru informații cu privire la datele cu caracter personal, puteți contacta directul ofiterul responsabil cu protecția datelor, pe adresa:  depozit@stockromania.com

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart