Renuntare si returnare

POLITICA DE RETUR


Daca esti nemultumit de produsele cumparate de pe stockromania.com si vrei sa renunti la cumparare si implicit sa primesti banii inapoi, poti aplica pentru returnarea produselor in 14 zile, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr.34 / 2014, privind drepturile consumatorilor in a contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

În cazul returnării produselor, în cazul returnării produselor, produsul nu este returnat din produsul profesional (defectul produsului sau altul decât cel din imagine sau descriere).

Prin contract la distanță se înțelege contractul de furnizare a produselor sau serviciilor încheiat între un comerciant și un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de comerciant, care utilizează exclusiv, înainte și după încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicare la distanta. Dreptul de 14 zile în schimbare se adresează clienților de îngrijire Au numai produse on-line de   achiziție pe site – ul www.stockromania.com Clientul este de denunte contractul DREPTUL onu unilateral la distanță, în 14 de zile Termen, fără penalități și fără invocarea vreunui Motiv. 

Dreptul de renuntare la cumpărare nu se aplică în cazul persoanelor juridice. Termenul de 14 zile prevazut pentru exercitarea acestui drept incepe sa curga: 

      a)  data încheierii contractului, în cazul contractelor de prestări de servicii; 

      b)  ziua în îngrijirea consumatorul Sau o Parte terta, alta Decât transportatorul si ingrijire Este indicata de Consumator, intra version posesia fizică a produselor în Cazul contractelor de vanzare, SAU: 
            (i)  version Cazul în îngrijirea consumatorul comanda printr-o singura comanda produsele de întreținere multiplă vor fi livrate separat, în cazul în care consumatorul sau o parte terță, altul decât transportatorul și care este indicat de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs; 
            (ii)  în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau părți, ziua în care consumatorul sau o parte terță, în afara transportatorului și care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei sale părți; 
            (iii) în cazul contractelor de livrare periodică a produselor pe o perioadă de timp determinată, ziua în care consumatorul sau o parte terță, în afara transportatorului și care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a primului produs; 

      c)  în cazul contractelor de furnizare a apei, gazelor naturale, energiei electrice, atunci când acestea nu prevăd vânzarea într-un volum limitat sau cantitate stabilit, de energie termică sau de conținut digital care nu sunt livrate pe un suport material, data încheierii contractului . 

Omisiunea informațiilor privind dreptul de retragere    

În termen de 12 luni de la data la care produsele / serviciile se consideră livrate, în conformitate cu mențiunile din secțiunea de mai sus, termenul de retragere expiră în termen de 14 zile de la data la care consumatorul primește informațiile respective. 

Obligațiile care revin profesionistului în cazul retragerii 

Profesionistul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere neaplicată și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contractul unui consumator în conformitate cu dispozițiile legii.

Profesionistul rambursează sumele menționate mai sus utilizând aceleași modalități de plată ca și cele utilizate de consumator pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care consumatorul a acceptat o altă modalitate de plată și cu condiția ca furnizorul să nu plătească comisionul în urma rambursării. 

Fără a aduce atingere primului paragraf al prezentului punct, profesionistul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care consumatorul a ales explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de profesionist. Cu excepția cazului în care profesionistul a oferit să recupereze el însuși produsele, în cazul contractelor de vânzare, profesionistul poate amâna rambursarea până la data recepției produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea consumatorului conform căreia acesta a trimis produsele la profesionist, luând-se în considerare cele mai apropiate date. 

Obligațiile consumatorului în cazul retragerii Conform Ordonantei nr. 34/2014, consumatorul suportă numai costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepția cazului în care profesionistul acceptă să suporte acele costuri sau în care profesionistul nu a informat consumatorul că aceste costuri trebuie suportate de consumator. În cazul în care produsele au fost livrate la domiciliul consumatorului la momentul încheierii contractului, profesionistul preia produsele pe cheltuiala sa dacă produsele, prin natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin poștă (factaj, courier rapid ). Excepții de la dreptul de retragere Sunt exceptate de la dreptul de retragere, în ceea ce privește contractele la distanță și contractele în afara spațiilor comerciale următoarele: prestațiile de prestări de servicii, după executarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmă că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul de retragere după executarea completă a contractului de către profesionist; 

furnizarea de produse sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care profesionistul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere; 

furnizarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate cu claritate; 

furnizarea de produse care sunt susceptibile de a se deteriora sau a expira rapid; 

furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau de motive de igienă și care au fost desigilate de consumator; 

furnizarea de produse care sunt, după livrare, conform naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;  

furnizarea de băuturi alcoolice al căror preț a fost convenit la momentul încheierii contractului de vânzare, a cărui livrare nu poate fi efectuată înainte de 14 zile și a cărei valoare reală depinde de fluctuațiile de pe piață pe care profesionistul nu le poate controla;  

contractele în cazul cărora consumatorul solicită profesionistului să se deplaseze la domiciliul acestuia pentru efectuarea unor lucrări urgente de reparație sau de întreținere. În cazul în care profesionistul oferă alte servicii decât cele solicitate în mod expres de consumator sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreținere sau de reparație, dreptul de retragere se aplică serviciilor respective sau produselor suplimentare ; 

furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;  

furnizarea de ziare, periodice și reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicații; 

contractele încheiate în cadrul unei licitații;  

prestarea serviciilor de cazare, pentru alt scop decât cel rezidențial, transportul de mărfuri, închirierea de mașini, catering sau servicii privind activitățile de agrement, în cazul în care contractul prevede o dată sau o perioadă de execuție specifică;  

furnizarea de conținut digital nu este furnizată pe un material suport, în cazul în care prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere.